Chr. Morsing
Christian Morsing
Brendgårdvej 11
Tvolm
Hurup Thy
Telefon 7699 1011
*
*
Forbehold mod fejl og lovændringer
Trafik - Tågelygter
Kun ganske få ved hvordan tågelygter skal anvendes. Selv Politi og Vejdirektorat informerer forkert.

Her et kort resume om anvendelse ved tåge:
I dagslys
Tågelygter foran:
Ingen værdi

Tågelygter bagpå:
Skal anvendes, men slukkes når bagfra kørende nærmer sig.

I mørke:
Tågelygter foran:
Anvendes, men kun når tågen er så tæt, at nærlyset blænder deri. Nærlyset skal da slukkes.

Tågelygter bagpå:
Skal anvendes, men slukkes når bagfra kørende nærmer sig.

***************
Det kan undre, hvorfor tågelygter meget, meget sjældent anvendes korrekt, hverken i forhold til love og regler, eller hensigtsmæssig brug.

Lov og Detailforskrift er ellers ret klar. Viden om lygteteknologi og synsfunktion ligeså.
Når det så alligevel skorter på korrekt brug, skyldes det vel alligevel uvidenhed, eller det der er værre?

Hvis man læser Lovgrundlaget , er der egentlig ikke nogen grund til at læse videre.

Læs det nu alligevel -
det hele - for alt tyder på, stor uvidenhed om, hvordan tågelygter må, og med fordel kan, anvendes.

Tågelygter foran - i lygtetændingstiden
Bør kun være tændt, når nærlyset, ved tåge eller kraftig nedbør, giver for megen refleksion heri.
Nærlyset skal da slukkes, ellers er tågelygter ikke til nogen nytte.

Det kan undre, at der ikke udstedes en bekendtgørelse, som påbyder en relæstyring, så nærlys slukkes, når tågelygter tændes.
En sådan relæstyring ville gøre det let at afprøve, om tågelygter, i en given vejrsituation, er til nytte.

Ved forsøg og vurdering er det påvist, at tågelys kun i ganske få tilfælde er til nytte, der skal være meget tæt tåge eller nedbør. Snefog er faktisk der, hvor tågelys gør mest nytte.

Tågelygter må ikke anvendes som kørelys.

Tågelygter foran - udenfor lygtetændingstiden
I detailforskriften står der, at tågeforlygter kan anvendes som kørelys, i stedet for nærlys

Tågelygter bagpå køretøjet - dag og nat
Må kun anvendes når der er behov for det, og det ikke generer andre.

Tågebaglygter er ikke generende for føreren, måske lige med undtagelse af de lange blink der kommer fra de bagved kørende.

En del bilfabrikanter har, velsagtens i misforstået godhed, installeret 2 tågebaglygter.
Det er en dårlig idé. Det forringer stoplysets signal til bagvedkørende om bremsning.
Det er ret let at udbedre, tag glødelampen ud af højre tågebaglygte.

Den gode bilist, der har tid til at passe sit arbejde med at føre bil, bør slukke tågebaglygten, når de bagvedkørende kommer tæt på.
I by- og anden køtrafik er der ikke nogen mening i tændte tågebaglygter.

Gør sådan - så er det lovligt - og rigtigt

Vil du have nogle argumenter, så læs:

Hvis vi ser bort fra det ulovlige, så forringer unødvendig brug af tågelys udsynet - for både dig selv, og din modkørende - jo det gør!

Tågelygter giver et kraftigt lys lige foran køretøjet, nærlyset når længere ud, men lysstyrken er derude op til 100 gange svagere.

Vort øje har i den forbindelse 2 funktioner.

1. Det skal indstille sig på synsafstanden (akkommodation)

2. Det skal indstille sig på lysstyrken (adaptation)
.

I det sidste tilfælde er det værd at bemærke, at øjet væsentligt hurtigere vænner sig til lyse områder, end til mørke områder.

Øjet vil ydermere tiltrækkes af det lyseste område lige foran køretøjet, man narres til at tro man ser bedre.
Dermed er der mindre opmærksomhed på det fjernere område, og man har altså ikke, bare ved 60 km/h, brug for at se ekstra godt lige foran køretøjet.

Unødvendigt brug af tågelys giver derfor øjet unødvendigt tilpasningsarbejde (akkommodation og adaptation), hvilket giver træthed og længere reaktionstid.

Modkørendes lysmængde (lumen) forringer udsynet stort set proportionalt med antal lumen.

Altså - SLUK det tågelys, se hvad der sker derude, det der kan reageres på.

Og - så det løse
I det forannævnte er der gået ud fra anvendelse af korrekt udstyr, korrekt installation, korrekt indstilling og korrekt brug.

Det er imidlertid ikke altid tilfældet. Tågelygter foran er ofte ekstra nærlys, hvilket synsassistenter bekræfter.
Visse nye lastbilers lygtesystem ser endda ud, som om de er forberedt for noget sådant.

Tågelygter har ikke asymmetrisk effekt, hvorfor det er generende, at de anvendes som kørelys, det må de heller ikke i lygtetændingstiden!

Mange motorjournalister efterlyser og fremhæver tågelygter på anmeldte biler. Ved de mon hvorfor?
Tågelygter foran, som de for det meste benyttes, er sammenlagt til langt større gene end nytte.
En enkelt, en såkaldt motorjournalist, skrev endda, Guus hed han vist, at brug af tågelys i klart vejr, forbedrer udsynet. Den påstand vil jeg på det kraftigste benægte, og den opfordrer til overtrædelse!

Af Færdselsstyrelsens "Detailforskrifter for køretøjer" fremgår det, at tågelygter må lyse med en styrke på 150 til 300 candela (candela - kommer af candelabre - og 1 candela svarer til cirka et vokslys).
Candela betegner lyset i en bestemt retning, i modsætning til lumen, der betegner det samlede lys fra en kilde.

Tågelys skal for at have nogen virkning være blødt, altså ikke være retningsbestemt. Det kan derfor undre, hvorfor mange nye biler leveres med meget små tågelygter, nærmest stikkende.
Er det designeren der har sejret over fornuften?

Lygte- og lampekonstruktører gør en stor indsats for at bedre lygteudstyret, hvorfor det er en stor skam, at dette arbejde ødelægges ved påsætning af useriøst udstyr (Optisk Tuning). Det er også en skam at det rette udstyr bruges forkert.

Igen - SLUK, hvis du ikke vil se dum ud.

Læsning af forskellige blogs om brug af tågelygter, bekræfter nogle bilisters uforstandighed - altså - hvis det drejer sig om, hvor godt din bil ser ud, så er vi udenfor færdselsmæssig pædagogisk rækkevidde.

PS: Med fremkomst af ny lampeteknologi, og især brugen af den, er der vist snart behov for revision af Lov og Detailforskrift.