Tekniske udtryk
El og belysning
Denne liste er tænkt som en hjælp for det skrivende folk, og andre interesserede i korrekt sprog i artikler, opgaver m.m.
Savnes et udtryk, lad høre.
Under Elektricitet er der mere forklaring.
Volt (V)
Spænding (spændingsforskel, potentiale) Måles mellem 2 ledere, eller mellem 1 leder og jord.
En spænding påtrykkes noget, går ikke gennem noget (ledninger eller legemer)
Normalspænding i Danmark er til Lys og husholdningsmaskiner 230 volt. Til Kraft og Varme 400 volt. Større motorer og apparater fås til højere spændinger.

kiloVolt (kV)
Angiver en spænding i kiloVolt. k står for kilo og betyder 1000. I Danmark har vi i de almindelige forsyningsnet en spænding fra 0,4 til 400 kV

Ampere (A)
Strøm (strømstyrke) En strøm går gennem noget, det giver arbejde og varme. Måles med Amperemeter indsat i kredsløb. Med et Tangamperemeter kan strømmet måle uden at bryde kredsløbet.

milliampere (mA)
Tusindedele ampere.

Modstand (ohm)
Modstand. Er bestemmende for hvor stor en strøm der kan gå gennem et legeme.

Watt (W)

Effekt. Angiver et apparats evne til for eksempel opvarmning.
Effekt er produktet af Strøm x Spænding.

kiloWatt (kW)
Angiver en effekt på 1000 watt.

kiloVoltAmpere (kVA)
Angiver en effekt på 1000 voltampere.

Cosinus φ (phi er udtalelsen af det græske bogstav)
Kommer ind billedet ved forskellen på kiloWatt (kW) og kiloVoltAmpere (kVA)

kiloWatttime (kWh)
Angiver et forbrug, nemlig en effekt tilsluttet et bestemt tidsrum.
En elkedel på 2 kW, tilsluttet i 1 time, vil have et forbrug på 2 kWh.

lux
Belysning (styrke)
Angiver en belysning på en flade, f. eks. et bord. Til almindeligt kontorarbejde kræves normalt minimum 400 lux.

lumen
Belysning (mængde)
Angiver den mængde lys en lyskilde udsender.

candela
Belysningsstråling
Angiver den udstråling en lyskilde udsender i en bestemt retning. Et stearinlys udsender ca. 1 candela (kandelabre) og giver derved i 1 meters afstand ca. 1 lux

luminans
Genskin
Måles i lumen/kvadratmeter.
Anvendes som regel om generende blænding fra belyste reflekterende flader.

Glødelamper
Belysningslegeme med glødetråd. Giver et lys der nærmer sig sollys (100 Ra)
Kultrådslamper giver et endnu "blødere", anvendes i særlige tilfælde.
Glødelamper må egentlig ikke sælges (eksisterende varelagre dog) Af de mange forskellige slags, har varelagret åbenbart været meget stort.

LED
En form for diode, som efterhånden har vundet indpas, som erstatning for et meget stort område.
Har i mange tilfælde en kvalitet tæt på glødelyset (Ra100). Mindre effektforbrug, 10-15 % i forhold til glødelampen. Og meget større levetid. man skal dog ikke tro på alle salgsoplysninger, de er ofte vildt overdrevne.
LED har forlængst også vundet indpas i forbindelse med fotografering, og på teatere.

Ved valg af beslysningsform, bør der, som altid, foretages undersøgelser, og forsøge truffet så sikre valg som muligt.

Lysrør
Lysrør anvendes til belysning. De er mest anvendelig til arbejdsbrug. Selv i faglige tidsskrifter benævnes lysrør ofte som neonrør !!!!!

Neonrør
Neonrør anvendes til reklameskilte og kun i meget, meget sjældne tilfælde til belysning, og da som regel belysning med kunstnerisk islæt.

Fejlstrømsrelæ
Et højfølsomt fejlstrømsrelæ (HPFI) udløser ved 30 mA. 30 mA er normalt ikke dræbende og et HPFI-relæ vil derfor udløse før det bliver rigtigt farligt.
Et følsomt fejlstrømsrelæ (HFI) udløser ved 300 mA, må i visse tilfælde
anvendes ved fastinstallerede apparater. Altså aldrig i installationer hvor stikkontakter indgår.

SRO-anlæg
Styring Regulering Overvågning.
Et SRO-anlæg kan indeholde alt hvad en bygning, hus eller maskine har brug for af styring og rapportering. Anlægget sparer energi og giver komfort. Som komponenter anvendes standard hardware, et operativsystem og individuel software.
Kan fuldt integreret behandle Lys, Varme, Ventilation, Køling, Adgangskontrol, Adgangsregistrering

LON
Local Operation Network. Et system af amerikansk oprindelse.

EIB
European Installation Bus. Et anlæg af tysk oprindelse.

IHC
Intelligent House Control. Et anlæg af dansk oprindelse. (LK)

Projekterende af Belysning kan have stor fornøjelse af:
Lysteknisk Selskab
Udtryk - Andre fag
Det kan være nødvendigt at nævne forskellige betegnelser - også for Journalister - JO!

Trosse
Til fortøjning eller slæbning af, for det meste, skibe. (set stavet trodse)

Repos
Trappeafsats mellem 2 etager. Bør ikke anvendes om stedet, hvor trappen støder til etagen.

Vaje
Et flag vajer - det vejrer ikke!

Lodse
Betyder at føre et fartøj gennem et vanskeligt farvand, en bro for eksempel.

Losse
Betyder tømning af et fartøj. Det modsatte er laste.

Bandeord
Bør ikke anvendes, hverken skriftligt eller mundtligt.