Station Ydby
Svaneparret i Sindrup Vejle
Sådan så det ud 25. september 2008
Hvert forår siden er svaneparret kommet til søen ved Sindrup Vejle. Der er formentlig også lagt æg, for der har ligget een af parret på rede.
Også i år kom de, lå på rede ganske kort tid og vi så dem ikke mere i sommer.
Om det har nogen betydning vides ikke, men søen er efterhånden temmelig tilgroet, kunne have godt af en oprydning.
*
Thybanen 1882 - 2007
I anledning af at banestrækningen Struer - Thisted havde 125 års jubilæum, havde Hurup by søndag den 22. april 2007 arrangeret veterantogskørsel Hvidbjerg - Hurup - Snedsted.
Da Thybanen skulle anlægges var der nogen strid om ,hvor den skulle løbe, og hvilke byer der skulle have station.
I Thy var Ydby, som den første by i Sydthy, selvskrevet. Vestervig ville gerne være den næste, men lå lidt for langt mod vest. Det blev Hurup, som på det tidspunkt ikke fandtes.
Vestervig var fornærmet og erklærede, at man ikke ville stige på toget i Hurup, men tage til Ydby eller Bedsted. Hurup var nærmest, men der var ikke meget længere til de to byer syd og nord for Hurup.
*
Slægtsforskning - sammen med en slægts historie rigtig godt for eftertiden.
Uden Fortid ingen Fremtid
Flagspætte i
mejsernes folkestue
Guldsmedens opstandelse