Cirkus Miehe
Hvad jeg har skrevet her, er om mine egne indtryk fra min læretid i Ydby, hvor jeg ofte kom på arbejde hos Cirkus.
Men jeg har også støttet mig meget til megen snak med Charles Nielsen, der, lige siden sin barndom, havde nær kontakt med Mieherne.
*
Charles Nielsen har, om Cirkus Miehe, skrevet en meget udførlig artikel i "Sydthy Årbog"
ses her
(åbnes i nyt vindue/fane)
**
August Miehe
Udenfor sæsonen i Danmark optrådte han rundt om i Europa.
En gang aflyste han et engagement i Paris,
han opdagede pludselig, at det var den dag andejagten gik ind.
***

,"Rødhætte"
Rødhætte ligger på tomten af det hus, der blev bygget i 1878 og brændte i 1927. "Rødhætte" har været brugt til vaskehus, grisesti og smedje for direktør Kolzer.
Direktørboligen ses i baggrunden.
*
Lidt om Cirkus Miehes kommen og gåen.
Det er en meget lang historie, som her er gjort kort, men svær at komme uden om, for cirkusfolkene gav stationsbyen Ydby noget særligt på mange måder, det er jo for eksempel ikke mange byer der har elefanter gående på vejen til og fra stationen. De mange udenlandske artister gav også Ydby et internationalt præg.
1871 grundlægges Cirkus Miehe af Heinrich August Miehe og hans kone Louise Johanne Schultz (der er lidt tvivl om navnene, de var tillagt flere og andre). Heinrich, der var tysker, havde åbenbart været i Danmark før 1864, for det nævnes, at han efter krigen vender tilbage til Thy.
1868 fødes Dora Miehe i Harridslee. Det var på en tourné, så allerede da har der været en form for cirkusliv. De har haft vinterophold et ikke nævnt sted, formentlig i Thy omkring Ydby. En aften ville de overnatte på Ydby Kro, hvor Heinrich Schultz, af en anden krogæst, købte et gammelt hus med et jordtilligende. Det blev stedet for vinteropholdet i mange år - til det sluttede.
1894 20. marts Dora Miehe vies i Ydby Kirke til Charles Vilhelm Imker, som dør 1896. Med Charles Imker havde Dora en datter: Louise Isabella Imker.
1898 Dora Miehe vies til August Louis Hermann Phänner, som dør 1922. Med Phänner havde Dora børnene: Eugen, Virginia, Thyra og Svend.
1924-45 Dora Miehe bor sammen med cirkusdirektør Heinrich Kolzer. 1945 Dora Miehe dør.
1945-1955 Med Kolzer som direktør drives forretningen videre af Doras børn, Eugen, Virginia og Thyra.
1955 Heinrich Kolzer dør.
1955 Eugen Phänner udnævnes til direktør, med Fru Thyra som cirkusdronning. Virginias rolle kender jeg ikke. Fru Thyras mand Alfons Cosmy optådte altid med hestenumre.
1958 blev Cirkus Miehes sidste sæson.
Ridehuset, opført i 1921, som det ser ud i dag. Da Miehe havde vinterkvarter der, var der manege til træning. Rummet var firkantet og manegen rund. I de hjørner der opstod, var der 2 lejligheder, hvor Fru Thyra og Cosmy boede i den ene, og staldmester Max Gøtsch i det andet, ikke prangende, men hyggeligt var det, jeg har flere gange drukket kaffe hos fruen.
I de 2 andre hjørner var der boliger for staldkarlene.
Eget privat gravsted, det er ikke ret almindeligt i Danmark, men Dora Miehe kan man nok heller ikke kalde almindelig.
I mausolæet står der urner med Dora Miehe, Heinrich Kolzer, og Dora og Herman Phänners børn, Viginia og Eugen Phänner.
Redaktøren mener nu der er mindst to mere.
Miehernes Mausoleum
Jytte Nielsen, Heltborg Museum, har skrevet en artikel om, hvordan Dora Miehe fik lov til at omdanne en gravhøj til privat gravsted.
Ses her
(åbnes i nyt vindue/fane)
Eugen Phänner boede i dette hus, men det var den gang et træhus, måske deraf navnet
Cirkusarbejdere, knyster kaldtes de, på vej fra Ydby Station med et kobbel elefanter, som i øvrigt kunne ses græsse ved Cirkugården.

Louise Isabella Imkers villa.
Hun giftede sig med Heinrich Hugo Carl Vogelbein.
Efter hendes mands død købte hun et Tivoli, Thylands Tivoli kaldte hun det.
Alle de viste boliger er nu i privat eje, og godt vedligeholdte, men området ser ikke meget anderledes ud end i 1958, hvor Cirkus Miehe havde sidste optræden.
*
Rold
-
en parantes i Miehernes historie.

1894 købte Heinrich Miehe Rold kro, som bliver bortforpagtet.
1902 slog han sig ned som krovært, og lod sin kone Louise og datteren Dora tage sig af Cirkus Miehe.
1912 gik August Miehe i gang med at bygge et ridehus til vinter-træning. Huset blev taget i brug nogle få år efter
1915 dør Heinrich Miehe
1916 river man staldene ned.
1918 sælger Louise Miehe Rold kro

Heinrich August Miehe og hans hustru Louise Miehe, født Schulz ligger begravet på Rold Kirkegård. Gravstedet er fredet.