Struer Lystanlæg
Anlæg blev indviet 1891. Strækker sig fra centrum til et godt stykke mod syd. Er anlagt som en engelsk landskabshave med bløde linjer. Der er stor variation i beplantningen, store og små buske og træer, med over fire tusind stauder.
Med store niveauforskelle er der mulighed for en rolig spadseretur, eller løb op og ned ad skråninger, der er endda anordninger der giver mulighed for ekstra motion.
De små listige stier gør en lille omvej ekstra hyggelig, man kan også gemme sig lidt.
Vandbærersken
Det var Johannes Buchholtz der, i forbindelse med anlægets 40 års jubilum foreslog opstillet en skulptur.
Udførelsen blev lagt i hænderne på billedhuggeren Anker Hoffmann.
Skulpturen blev omgående kaldet "Struerpigen".
I 1977 fik "Vandbærersken" en mere fri og fremtrædende plads.
Oprindelig havde der strømmet vand ud af krukkerne, det blev der lukket for.
I stedet blev pigen "gående" på trædesten i et "kildevæld".
Den ændring var Anker Hoffmann glad for. Han havde tænkt hende, som en pige der henter vand, og ikke een der hælder det ud.
Det var oprindelig Buchholtz der fik ideen til skiltene, med budskaber skrevet af ham, og de kolleger der besøgte ham.
Skiltene så efterhånden noget brugt ud, og blev for et par år siden "fornyet", men med de gamle tekster.
Motionstrappe - med adgang til mere
De listige stier
Tag lidt blødt brød med til ænderne, gerne plukket i småstumper, så er der mindre at slås om.
Husk - aldrig muggent!
Lystanlæget indgår i den Grønne Ring
Som er et cirka 8 km langt stiforløb, 10 stationer gennem Struers varierende grønne områder med dejlig natur
Man behøver ikke tage alle 10 stationer på een gang.
Hent folder

Folderen kan udprintes, men er ganske udmærket at læse fra skærmen, også på en SmartPhone